ÇAĞIN EĞİTİM MODELİ: UZAKTAN EĞİTİM (2)
Yukarı
ÇAĞIN EĞİTİM MODELİ: UZAKTAN EĞİTİM (2)
M.ŞÜKRÜ YILDIRIM

ÇAĞIN EĞİTİM MODELİ: UZAKTAN EĞİTİM (2)

Bu içerik 86 kez okundu.

Uzaktan eğitim uygulamaları yıllardır eğitim hayatımızın bir parçası durumundadır. Yaşadığımız internet çağında, eğitimin yaşanan teknolojik gelişmelerin gerisinde kalması zaten mümkün değildir. Paraların bile dijitalleştiği, sanallaştığı bir küresel dünyada eğitimin dört duvarlı bir sınıfa hapsedilmesi eğitimin çağı yakalayamaması demektir. Eskisi gibi liseden sonra okunan üniversite ile eğitim hayatının noktalanması mantalitesinin de artık çok uzağındayız. 50-60 yaşına gelen insanların da okuduğu bir dönemdeyiz. Çalışanların kariyerlerini ilerletme adına farklı alanlarda okuduğu bir çağdayız. Bir yandan bebeğine bakarken bir yandan okul okuyan veya okumak isteyen annelerin olduğu bir çağdayız. Neticede herkese eğitim lazım. Tüm bunlar birer gerekçeyken, uzaktan eğitim bir avantajken bu eğitim modelinin küçümsenmesi veya kabul edilmemesi hata olur.

Uzaktan eğitim, eğitimin yerel ekonomiye sağladığı katma değer noktasında her ne kadar bir engel teşkil ediyor olsa da bireylerin eğitim harcamalarını da asgari seviyelere indirmektedir. Yüz yüze eğitim kadar faydalı olur mu bilinmez ama öğrencilerin yalnız başına da bazı şeylerin üstesinden gelmesini sağladığı aşikârdır. Zamanı olmayan insanlara, eğitim kurumuyla öğrenci arasında mesafeden kaynaklı problemlere çözümdür. Öğrencinin araştırma kabiliyetinin geliştirilmesi noktasında da olumlu etkisi olduğu söylenebilir.

Yapılan itirazlar noktasında dediğim gibi haklı yanlar da yok değil. Ancak asıl itiraz edilen nokta olan örgün eğitim veren kurumların uzaktan eğitim sistemine geçmiş olması durumu, bence eğitimde çoğu problemin çözümüdür. Öğrenci, sisteme yüklenen dersleri istediği veya müsait olduğu zaman diliminde takip edebilecektir. İşin en pratik yönü de budur. Okumak isteyen herkes bu vesileyle okuma fırsatı bulacaktır. Açık öğretim de aynı şekilde bir fırsattır ancak, benim kast ettiğim nokta; salgın bitse bile örgün eğitim kurumlarında, örgün eğitimle beraber uzaktan eğitim modelinin de eşzamanlı uygulamaya konularak öğrencilerin en azından zaman ve mesafe noktasında rahatlamasını temin etmektir. Salgınla beraber uzaktan eğitim uygulamaları hâlihazırda yapılmakta ve bunun zemini oluşturulmuş bulunmaktadır.

Bu sistem her bölüm, branş için uygun mudur? Elbette ki değildir! Teknik bölümler, sağlık bölümleri, spor bölümleri, askeri okullar gibi teorik eğitimin yanında pratik eğitimi de gerektiren bölümlerde bu durum uygulanamaz, ancak diğer branşlarda başarılı bir şekilde bunun gerçekleştirilmemesi için hiçbir neden yok.

Bugün salgının seyri örgün okulların kaderini belirlerken, böyle bir süreçte zorunluluktan uygulanan uzaktan eğitim modeli ilerisi için de değerlendirilmelidir. Öğrencilerin örgün okurken uzaktan da derslerini takip edebilmesi, yoklama meşakkatinden sıyrılması, eğitime farklı bir seçenek sunacaktır. Kesinlikle değerlendirilmelidir. 

 

 

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...