TIP FAKÜLTESİ
Yukarı
TIP FAKÜLTESİ
Cengiz Haşımoğlu

TIP FAKÜLTESİ

Bu içerik 183 kez okundu.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi kuruldu. Uzun yılların beklentileri sonucunda ilimiz yeni bir sağlık merkezine kavuştu. Hem de en büyüğü ve en geniş hizmet alanı olanına. Önemli bir fonksiyonları ve işlerliği vardır şehirler için. Çünkü sadece hastane değildir, aynı zamanda eğitim odaklı sağlık alanının baş aktörlerini yetiştirme görevini de yüklenirler.

Hastane, tanım itibariyle “Kontrol altına alma (Müşahede), hastalığı tespit (Teşhis), Tedavi yöntem ve tekniklerinin uygulanması ve hastalıktan günlük hayata geçişi sağlayan Rehabilitasyon yönleri ile sağlık hizmeti veren; Hastaların ve hastalık adayı olanların kısa veya uzun süreli tedavilerinin yapıldığı merkezi kuruluşlardır” anlamına gelir. Bu manada Genel Hastaneler, Özel Dal Hastaneleri, Hizmet Türlerine Göre Hastaneler (Eğitim Hastaneleri, Hastaların Kalış Sürelerine Göre Hastaneler, Mülkiyetlerine Göre Hastaneler) ve Cerrahi Müdahale Hastaneleri şeklinde kısımlara ayrılmaktadır.

İllerin ve bölgelerin durumuna göre büyüklüğü veya hizmet kapasitesi göz önüne alınarak açılma ihtiyacı duyulan sağlık merkezleri olan Hastaneler, her türlü tedavinin uygulanmaya çalışıldığı yerler olmaya devam etmektedir.

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri de “Sağlık alanında tedavilerin uygulanmasında ayrıca eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini de yerine getiren; Bunu yaparken de uzman ve yarı uzmanların yetişmesini sağlayan resmi veya özel teşebbüse dayalı merkezler ve birimler” ifade eder. Yani hastane rolünün yanında tıp eğitiminin de verildiği ve bünyesinde tıp öğrencilerinin eğitim aldığı kurumsal bir kimliği de barındırma özelliğine sahiptir.

Yasal mevzuat gereği, İllerde kurulan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nin olması ve hizmete girmesi her ne kadar Tıp Fakültesi kurulmasını zorunlu kılmıyorsa da genel teamül kurulmasına yöneliktir.

Yani Batman Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi yok ve kurulması da planlanan bir proje değil. Ama beklenen şey yapılan yeni sağlık merkezini beslemesi gereken sağlık personeli ve doktor kadrosunun elde edilmesi için yeni bir eğitim-öğretim alanının açılması.

Rektör seçimlerine doğru yaklaşırken, siyasetin ağırlığını sınırsızca hissettirdiği aday belirleme aşamasında çekişmelerin yaşanacağı Batman Üniversitesi’ nde ortaya çıkan gündem konuları, gelişim ve değişime yönelik değil. Zaten bilimsellik veya akademik üretim ihtiyacı da hissedilmiyor. Öyle bir dertte yok.

Aslında yeni Fakülte ve Bölümlerin açılması ve açılan kısımlara öğrenci kazandırılması gibi iki önemli konu varken, çaba gösterilmemesi ve mevcut kadrolar üzerinden akademik yayınlar ve üretim projeleri peşinde koşulmaması ilimiz açısından büyük engeller doğuruyor. İlimiz gençlerinin hem meslek edinme ve iş bulma hem de akademik kariyerleri için kişisel gelişim merkezli eğitim imkânlarına kavuşmalarını sağlayacak projelerin eksikliği şehre değer katmayı engelliyor.

Yani yeni hastane itibariyle üniversitemize yeni bir Tıp Fakültesi açma ihtimali sadece hayal aşamasında kalacak gibi. Hastaneyi besleyecek personel ve doktor kadrolarını kendi ilimiz bünyesinde edinememe talihsizliğini yaşarken, siyasi organların ilimize diğer iller ve üniversitelerden uzman tedarikine yönelik hareketlenmeleri için umut beslemek kaçınılmaz alternatifimiz durumunda.

Bir de doktor temini konusunda ayaktan tedavilerin yapıldığı Polikliniklerde çalışan Pratisyen Doktorlar ile iş bitmiyor. Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi büyük sağlık merkezlerini ayakta tutan kadrolar Uzman Doktor ve Operatör Doktorların varlığıdır. Yardımcı Doçent ve Doçent gibi akademik kariyerini yükselten ve ayrıca Profesör basamağına yükselmiş kadroların varlığı ile şehirlere değer katılmakta, sağlık alanında hastalıkların teşhis ve tedavileri gerçekleşmektedir.

Sadece yaşanan şehre değil ortaya konan fayda; Komşu illere, başka bölgeden gelen hastalara ve daha önemlisi ülke dışından gelen yabancılara da imkânlar sunulmakta.

İlimiz üniversite adayı gençlerinin yanı sıra sunacağı sağlık hizmeti ve donanımı itibariyle sağlık alanında ki sıkıntılarımızı çözme fırsatı verecek olan Tıp Fakültesi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer Fakülte ve Bölümlerin açılabilmesi konusunda umutlu olduğumuzu belirtelim.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...