TÜRKLER VE KÜRTLER
Yukarı
 TÜRKLER VE KÜRTLER
VEYSEL KESKİN

TÜRKLER VE KÜRTLER

Bu içerik 581 kez okundu.

Türkler ve Kürtlerin ilk etkileşimleri Malazgirt Meydan Muharebesindedir.

1071 yılında, Türklerin Anadolu’ya girmesini sağlayan Malazgirt Meydan Muharebesinde Kürtlerin önemli bir katkısı olmuştur. Bizans imparatorluğunun asker sayısı 70.000-75.000  iken Büyük Selçuklu Devletinin asker sayısı 20.000-30.000 civarındaydı. Kürtler bu sayının yarısına yakın olan 10.000 askerle Büyük Selçuklu Devletine yardım etmiş, Bizanslıların yenilgiye uğramasında rol almışlardı.
Malazgirt Savaşı'nda Kürtlerin rolüyle ilgili en önemli bilgi 13. yüzyıl yazarlarından Sıbt İbnü'l-Cevzi’nin Mir’atü’z-zeman fi Tarihi’l-âyan isimli eserinde şu şekilde geçer:

"Az önce 10 bin Kürt de Sultan'a katılmıştı. Bununla beraber (sultan) Tanrı'dan sonra buyruğundaki 4 bin kişilik hassa askerine güveniyordu"

 

Kürt tarihinin bir diğer önemli olayı ise Çaldıran Meydan Muharebesidir.;Kürtler Safevi hükümdarı Şah İsmail’in Osmanlı’nın doğusundaki toprakları için bir tehdit olduğunu Sultan Selim’e bildirmişler, Şah İsmail’i Osmanlı’yla beraber yenilgiye uğratmışlar, ve Safevi boyunduruğundaki kürtler kurtulup Osmanlı topraklarına katılmışlardır. O günden sonra Osmanlı İmparatorluğu, Kürtleri her zaman güvenebileceği bir halk olarak bilmiş, onları müttefik kabul etmiştir ve bu olaydan sonra Kürtlerin kaderi her zaman Türklerin yanında olacak şekilde değişmiştir.

 Nüfus (Bugün Kürtler)

Şu an dünyadaki toplam kürt popülasyonu 2017’de yapılmış CFR tahminlerine göre 35 milyonla 45 milyon arasındadır. Bunların yaklaşık olarak 14.5 milyonu Türkiye’de, 8 Milyonu İran’da, 5.5 milyonu Irak’ta ve 2 milyondan daha azı Suriye topraklarında yaşamaktadır. 

Yakın zamanda Suriye’deki iç savaştan dolayı yapılan göçler sebebiyle Almanya’daki Kürt nüfusu 1.5 milyonu bulmuştur.

Suriye’de halen devam eden savaş nedeniyle Kürtler sadece Almanya’ya değil, dünyanın her bir tarafına göç etmek zorunda kalmıştır.

Semboller ve Kültür

Tarihte zerdüştlüğün de etkisinde kalarak sarı rengini ve güneş sembolünü bayraklarında kullanmışlardır.

Güneş ve ateş Kürtlerin her zaman değer verdiği, el üstünde tuttuğu kavramlardır. Bunun sebebini de dinlerinde ve yaşam şekillerinde bulabiliriz.

 

Her milletin de bir hayvan sembolü olduğu gibi, örneğin Türklerin sembolü kurttur, Ruslarınkisi ayıdır, kürt halkının hayvan sembolü ise vikipedi’de de geçtiği üzere kartaldır. 

Kartal aynı zamanda kürtlerin en eski dinlerinden biri olan Yarsanizmin de sembollerinden biridir.
Bir diğer kürt hayvan sembolü ise kınalı kekliktir.
Kartal uzun ömür, güç ve asaleti, kınalı keklik yoğun ve karşılıksız sevgiyi temsil eder.

Kültür ve Sanat (çizimler bu maddeye ait)

Kürt edebiyatı, yazılı bir şekilde olmasa da halk arasında, ağızdan ağıza dolaşarak yerini korumaktadır. En önemli Kürt sanatçılardan biri olan Ahmed-i Hani’nin Mem û Zîn isimli eseriyse kürt edebiyatının en önemlisidir.

Mem adındaki, ‘Alan’ aşiretinin mensubu genç bir kürt çocuğu, Botan şehrinin valisinin kızı olan Zîn’ e aşık olur. Bu iki genç aşık bir Nevruz günü tanışırlar. İkilinin birlikte olmasını kıskanan ve Zîn’i kendi çıkarları için isteyen, Valinin sağ kolu Beko , her zaman Mem’i kötüler, Zîn için daha iyi bir aday olduğunu anlatır babasına. Beko uzun uğraşlar ve karmaşık bir komplonun ardından Mem’i öldürtür ve bu haberi duyan Zîn, Mem’in mezarının başında yas tutarken hayatını kaybeder. Zîn de sevgilisi Mem’in yanına gömülür. Beko’nun Mem’in ölmesindeki rolü ortaya çıkınca, Mem’in en yakın arkadaşı Tacdîn de Beko’yu öldürür. Beko öldükten sonra bile kendini Mem ile Zîn’in arasına gömülmesini sağlar, onları ölümün bile yan yana getirmesini engeller. 

Kürtçe 

Kürtçe Hint-Avrupa dil ailesinin, Hint-İrani kolunun kuzeybatı İrani grubuna aittir, Ortadoğu'da Arapça, Türkçe ve Farsça'dan sonra en çok konuşulan 4.dildir. Birçok farklı lehçeden oluşur, örneğin farklı coğraflayarda yaşayan kürtlerin konuşmaları birbirleri tarafından %100 anlaşılamaz.
Türkiye'de konuşulan Kürtçe büyük oranda Kurmancidir. Ayrıca bölgelere göre değişik şiveleri vardır.

Günümüzde çeşitli ülkelerdeki kürtler Latin, Arap ve Kiril alfabelerini kullanmaktadırlar. 

 

En Çok Kullanılan Kürtçe İsimler ve Anlamları

Kürt isimleri genellikle dağ ve doğayla ilgili olmasının sebebi yaşadıkları mezopotamya bölgesinin dağlık alanlardan oluşmasıdır.

 

(dağ arkaplanında isimler)

Erkek isimlerinden bazıları şu şekildedir.

Ciwan: Genç, delikanlı

Arjen: Ateş parçası

Berzan: Rehber anlamına gelse de taşın ustasıdır, taşın ustası denmesinin sebebi her şeyin, taşın bile ustası olmasıdır.

Şiwan: Çoban

Rojhat: Güneşin doğumu

 

Kadın isimlerinden bazıları şu şekildedir.

Rojda: Gün doğumu

Heval: Arkadaş

Zozan: Yayla

Berivan: Dağ çileği

Şerna: Kötülüğe hayır

 

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...