Yukarı
PUSULA’NIN ÖNEMİ
Cengiz Haşımoğlu

PUSULA’NIN ÖNEMİ

Bu içerik 136 kez okundu.

Tutunmak zordur habercilik sektöründe. Haber, Bilgi, İnsan, İletişim, Doğruluk, Gerçeklik gibi ana kavramların gölgesinde yayıncılık yapmak kolay olmuyor. Çünkü toplumsal yapının ana karakteri olan insan faktörü için bilgi ve yaşam alanlarını dolduran olaylar örgüsü önem taşır.

İnsanı, kurumları, olaylar örgüsünü ve hayatımızın değişik anlarını haber konusu yapmak, kavramlar dünyası ile süsleyip yazılı ve görsel basına hazır hale getirerek incitici olmayan bir sunum yapmaya çalışmak zordur.

Basın organları ve medya iletişim araçlarının toplumsal hayatın işleyişinde, bireylerle alakalı etki gücünün sınırları çok geniş çerçevelere sahiptir. Özellikle reklam boyutlu, magazin içerikli istenen yüzünün yanı sıra bir de istenmeyen ve kaçınılan öbür yüzü vardır.Sevilme oranı kadar olumsuz manada bir de çirkin ve istenmeyen başka boyutları önümüzde durur.

Sebebi de insanların her an için basın dünyasında veya medyada olumsuz imajdan çok olumlu yönleriyle anılmak isteğinin olmasıdır. Kusurlar, hatalar, yanlışlar, olumsuzluklar hiçbir zaman eleştirici taraflarıyla insanların değerlendirmesine sunulmak istenmez.

Habercilik, görev olarak bilgi yönlü haber ve gerçek olaylar üzerine kurulu yayıncılık politikasını sürdüren somut bir boyuttur. Haber konusunda bilgi alma, elde etme, elde edilen haber-bilginin değiştirilmeden, yanlış yorumlarla harmanlanmadan olayı olduğu gibi algılamaya hazır toplumsal bireylere aktarma işini yürüten aracıları ve zamanı kapsayan bir süreçtir.

            Habercilik, olanı olduğu gibi alıp, dinleyiciye, izleyiciye, okuyucuya, takipçiye aktarmaktır. Yapılan aktarma işinde gerçeği olduğu gibi yansıtıcı ilkeleri izleme ve yorumu da haberi-bilgiyi alan kişiye bırakma asıl hedeftir. Bunları Pusula'da görebiliyoruz.

Sansasyon ve tepki yaratma adına abartılı eklemeler yapmak, olayı sulandıran magazin haberciliğine dökmek kaçınılması gereken bir durumdur. Çünkü ilgi çekici magazinsel heyecanlara yönelme, habercilik dışı hayali sanal ortamlar yaratır.

            Habercilikte hayale yönelten veya sebep olan yönelimler arka plandadır. Asıl gerçekliğin toplumsal uyumla alakalı, yorumdan uzak yansıtılma özelliği ağır basmalıdır.

Haber ile bilgi arasında, topluma-bireye aktarılacak malzemeler var oldukça ve medya denilen kitle iletişim araçları söz konusu oldukça, doğal olarak önemli ve geniş çaplı bir bağ kurulmaktadır. Haberin özü bilgi içerikli olmalıdır ve bilgi aktarımı habercilik görevinin doğruluk ilkelerine dayalı temelleriyle geçerlilik kazanmaktadır.

Temel işlev “Haber” ve “Bilgi verme” ilkeleri üzerine kurulu bu kavramlar yanlış bilgi, eksik bilgi, hatalı yönlendirme, sansasyonel aktarımlar ve magazinsel sulandırmadan uzak hedefleri özünde içselleştirmeli iken, bireyleri hayatın tüm alanlarında uyarıcı gerçekleri konu edinen gündemleri yakalamalıdır.

Pusula kavramı insana gösterdiği doğru yol itibariyle sapmanın ve yanlışa koşmanın önünde engel olma özelliği ile günlük hayatımızın doğru, gerçek, abartısız, yönlendirmeden uzak yönleriyle haberciliği hakkı ile yapma gayretlerini sürdürme amacını ilke edinen bir anlayışı ifade eder.

Pusula bu yüzden önemlidir…

Yol göstermesi, doğru yolu bulmayı sağlaması açısından çölde kalana, karanlıkta kaybolana, ormanda yolunu şaşırana, dağda-bayırda gidilecek yeri bulmaya çalışana doğruyu göstermesi açısından önem taşır. Çünkü her zaman için gösterdiği rota sabit bir noktayı işaret ettiğinden, yani Kuzey yönünü gösterdiğinden insan için gidilecek istikameti belirlemek kolaylaşmakta.

Yerel basın olarak ilimizde habercilik ve basın-medya sektöründe kalıcı izler bırakmak, mevcut ortama uyum sağlamak, siyasi ve bürokratik yapılanma içerisinde yer edinmek önemli sorumluluklar edinmeyi gerektirir.

19 Temmuz 2010 tarihi ile birlikte Yerel Basın organlarının önemli sacayaklarından biri haline gelen PUSULA GAZETESİ,medya dünyasının bir parçası olmanın gayretiyle dillendirilecek haberlerin ve gündeme taşınacak konuların aracılığını yapma ilkesini benimseyen doğru bir çizginin adayı olarak yön göstermeye devam edecektir.

İşin mutfağında olan ve habercilik sorumluluğunu yüklenen personele sergiledikleri katkılardan dolayı takdir ve şükran duygularını dile getirmek gerekiyor.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...