İLİMSİZ VE BİLGİSİZ OLMAZ….! (1)
Yukarı
İLİMSİZ VE BİLGİSİZ OLMAZ….! (1)
SABAHATTİN HAMİDİ

İLİMSİZ VE BİLGİSİZ OLMAZ….! (1)

Bu içerik 667 kez okundu.

Rahmetten kovulmuş olan şeytanın şerrinden,yine bütün mahlukatı yaratan yüce Allah’a sığınırız.  Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla başlıyoruz.

İlim sahibi olmanın ve öğretmenin gerekliliği.

Kıymetli okurlar: Yaşadığımız bu acımasız hayatta tutunabilmenin,Allah’ a göre bir hayatı yaşamanın yolunun ilimsiz olamayacağını,kurtuluşun yegane yolunun ilimli bir hayattan geçtiğini bilmemiz gerekiyor.Ayağı yere sağlam basan, bilinçli, akıllı, şuurlu ve kültürlü bir müslümanlığın oluşabilmesinin yegane yolu ilim öğrenmekten geçmektedir.Yüce Yaradan buyuruyor:

''Ey İnsan!Yaratan Rabbinin adıyla oku.Sana Rabbin tarafından gönderilen ve bundan böyle ayet ayet,sure sure muhatap olacağın bu kitabı,onu güzelce anlamak,zihne nakşetmek,hayatına yansıtmak ve başkalarına tebliğ etmek amacıyla oku.Fakat batıl değerler,sahte ilahlar adına değil,yalnızca Rabbinin adıyla oku.Oku Unutma ki,Rabbin sonsuz lütuf ve kerem sahibidir.''Daha önce sahip olmadığın bunca nimetleri sana bahşeden Allah,yüreğini ilim ve hikmet hazineleriyle doldurarak seni çok daha büyük mertebelere, en yüce makamlara çıkaracaktır.O Allah ki,kalem ve benzeri eğitim ve öğretim araçları ile gerek vahiy bilgisini, gerekse beşeri bilgi ve tecrübeleri yazıp muhafaza ederek sonraki nesillere aktarma ve böylece,ilim ve hikmet yolunda ilerleme sanatını öğretendir.Düşünme,araştırma öğrenme imkan ve yetenekleri bahşettiği insana,Peygamber ve kitap göndererek ona bilmediği her şeyi öğreten O dur.’’ (Alak;1-5)

''Bilenlerle bilmeyenler hiç Allah katında eşit olabilirler mi? Doğrusu ancak sağduyu sahipleri öğüt alır (Zümer.9)

''Hakikati görenle,görmeyen, bir olmaz.Tıpkı karanlıklarla aydınlığın aynı olmadığı gibi,Serinletici gölge ile kavurucu sıcak da bir olmaz,Tıpkı kalben diri olanlarla ölü olanların aynı olmadığı gibi.''(Fatır,9)

''Öte yandan,kendilerine ilim ve anlayış bahşedilen dürüst ve insaflı kimseler,Rabbinden sana indirilen bu muhteşem ayetlerin gerçeğin ta kendisi olduğunu ve sonsuz kudret sahibi ve her türlü övgüye layık olan Allah’ın yoluna ilettiğini bilirler.’’(Sebe.6)diye buyurmaktadır Allah c.c.

Muaz b Cebel r.a'den gelen rivayette Allah Resulü s.a.v şöyle buyurmuştur.’’İlim öğrenin. Zira Allah için ilim öğrenmek Allah’tan korkmayı sağlar.İlim talebi ibadet, müzakeresi tesbih, tahsili ise cihattır. Bilmeyenlere onu öğretmek sadaka, onu ehline vermek de (Allah’a) itaattir.Çünkü ilim helal ve haramın yollarını gösteren işaret ve cennetliklerin yollarındaki kandilleridir.İlim yalnızlıkta dost,gurbette yoldaş,tenhada arkadaş, bollukta ve darlıkta yol gösterici, düşmanlara karşı silah ve dostlar yanında ziynettir.Allah ilimle toplumları yükseltir ve onları devamlı iyiliklerde önder yapar.Böyle toplumların eserleri anlatılır. Yaptıklarına uyulur ve görüşlerine baş vurulur. Melekler sohbetlerine katılmak isterler ve kanatlarıyla onları okşarlar. Yaş ve kuru, denizde yaşayan balıklar ve diğer haşereler,karada yaşayan yırtıcı hayvanlarla diğer canlılar,hep onların bağışlanmalarını  dilerler.Çünkü ilim, kalpleri cehaletten, kurtararak onlara hayat verir.Gözleri karanlıklardan kurtaran kandillerdir.Kul ilmiyle,iyi insanların rütbelerine, dünya ve ahirette de yüksek derecelere ulaşır.İlim öğrenirken düşünmek,oruç sevabına eşittir.İlim öğrenmek ise(oruç tutan bir kişinin)gece teheccüd namazı kılmasının sevabına eşittir.Onunla yakınlara karşı alaka sürdürürler. Onunla helal haramdan ayrılır.İlim amele önderlik yapar.Amelde ilmin arkasından gider. İlim mutlu kişilere verilir, mutsuz kişilerde ilimden mahrum kalır.’’ diye buyurmaktadır efendimiz s.a.v.h:8

  Evet bu kadar değerli ve kıymetli bir şey. Bizlere Helal ve haramların yollarını gösterir ve kısacası Cennete giden tüm yolları açar ve selamet içerisinde cennete koyar.

Ömer r.a der ki:''Hiçbir kimse sahibini hidayete götüren yahut dalaletten kurtaran ilim gibi bir fazilet elde edemez. Ameli doğru dürüst olmayanın dinide doğru dürüst olmaz.’’             .

Bizleri dalaletten müstakim olan yola taşıyacak olan ilimdir.İlimsiz hiçbir şeyin Allah katında değeri yoktur.Toplum olarak,insanlık alemi olarak içine düştüğümüz sıkıntı,çıkmazlar, gayri meşru yaşantılar ve bunalımların yegane sebebi ilimsiz ve gayesiz bir hayattan yoksun olmamızdan kaynaklanıyor.Şu an yaşadığımız hayatı ve çizdiğimiz yolları bizlere öğreten nedir.Yaşantımızı hangi değerlere  göre yaşıyoruz.Bu kadar olumsuzlukları bu kadar bozulmuşlukları neden yaşıyoruz,hiç düşündük mü acaba.Allah c.c bizleri yaratırken başı boş mu yaratmış acaba.Bizlerin tutunacağı,yaşantısına rehber kılacağı,öğrenirken mutlu ve bahtiyar olacağımız hiç mi bir şeyler göstermemiş ve öğretmemiştir. Haşa! Yoksa bizlermi ilim gibi faziletli ve mutlak bir  gerçeği arkamıza atarak,ne olduğunu hala bilemediğimiz,hayatımızda tabulaştırdığımız değerlerin peşine takılıp gidiyoruz.Allah’ın ilmini öğreneceğiz ve öğrenmek zorundayız kıymetli okurlar.

    Bilmeden ve öğrenilmeden bu yol selamete götürmez. Rabbim öğrenerek, bilerek ve hayatlara sirayet ettirilecek bir hayatı yaşamayı cümlemize nasip etsin. AMİN

                                                                      DEVAMI BİR SONRA Kİ YAZIMIZDA…..

 

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...