RAMAZAN SOHBETİ (1)
Yukarı
RAMAZAN SOHBETİ (1)

RAMAZAN SOHBETİ (1)

Bu içerik 589 kez okundu.

Cenabi Mevlam tüm Müslümanların Oruçlarını katında kabul buyursun. Kabul görecek bir orucu nasip etsin ve hakkıyla tutmamız için yardımcımız olsun.

Kıymetli Okurlar: Bir mübarek ay olan Ramazan ayına bizleri bir daha kavuşturan Rabbimize hamd ve senalar olsun. Hamd ediyor ve şükür ediyoruz. Ramazan ayı bizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi,biz Muhammed (s.a.v) ümmetine de farz kılınmıştır. Yüce yaradanımız yüce kitabında bu konuda şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler, Oruç, sizden evvelki (ümmet)lere farz kılındığı gibi şeytânî dürtülere karşı direncinizi artırarak günahlardan, kötülüklerden korunabilmeniz için size de farz kılınmıştır." diye buyurmaktadır. (el-Bakara: 183)

Ramazan ayı on iki ayın en değerli ayıdır. Ümmet-i Muhammed’in ayıdır. Gündüzleri oruçla, geceleri teravih ile ihya edilir. Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu Cehennem’ den azat’ dır.

Oruç Müslüman için Allah katında oldukça önemli ve değer verilen bir ibadettir. Sevabı ve karşılığı sadece yüce Allah'a ait bir ibadettir. Sevabını sadece Allah'ın verdiği, başka hiç kimsenin veremediği bir ibadettir. Ciddi ve ihlaslı bir şekilde idrak edildiği takdirde günahlardan temizlenme ve cennete girme vesilesidir.

Ciddi bir arınmayla Ramazana hazırlanmalıyız. Tüm kötü hareket ve alışkanlıklarımızdan temizlenmeliyiz. Allah'ın bizlerden kabul edeceği bir yapıya ve duruluğa bürünmeliyiz. Yalandan, dolandan, iftiradan, kıskançlıktan, gıybetten, dargınlık ve küskünlüklerden uzak durmalıyız. Hak ve hukuklara dikkat edip riayet göstermeliyiz. Rahmete, Bağışlanmamıza ve Cehennemden kurtuluşumuza vesile olacak amellerle meşgul olmayız. Çünkü samimiyetle kurallarına, haramlarına, şartlarına ve mekruhlarına riayet ederek bir orucu tutmayı başarabilirsek, tüm günahlarımızdan temizlenmiş Allah katında tertemiz bir kul, tertemiz bir Müslüman olmuş oluruz. Çünkü Ramazan sevgi ayıdır, merhamet ayıdır, dayanışma ayıdır, birlik, beraberlik ve hoşgörü ayıdır.

Ramazan ayı boyunca sizlere paylaşacağımız bu sayfamızda, Ayetlerle, hadislerle, âlimlerimizin sözleriyle, bu mübarek ay ve orucumuzla ilgili müslümanın bilmek ve uygulamak zorunda olduğu bilgileri ve açıklamaları Allah'ın izniyle paylaşmaya ve izah etmeye çalışacağız. Mevlam cümlemizi feyiz bereket alanlardan kılsın. Hakkıyla eda edenlerden eylesin. Neticesinde de bağışlanmış kullarından eylesin.AMİN

AYETİ KERİME:

 

"Ey iman edenler, Oruç sizden evvelki(ümmet)lere farz kılındığı gibi şeytânî dürtülere karşı direncinizi artırarak günahlardan, kötülüklerden korunabilmeniz için size de farz kılınmıştır." (el-Bakara: 183)

 

HADİS:

 

Ebû Hureyre (R)'den: Rasulullah (S) şöyle buyurdu: "Oruç bir kalkandır. Oruçlu kimse kötü söz söylemesin ve cahillik yapmasın (yani Cahiliye fiillerinden bir şey yapmasın). Eğer herhangi bir kimse kendisiyle dövüşmeye yahut sövüşmeye girişirse, ona iki defa 'Ben oruçluyum' desin. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, oruçlu ağızın kokusu, Yüce Allah katında misk kokusundan daha temizdir. Yüce Allah: “Oruçlu kimse benim için yemesini, içmesini, cinsî arzusunu terk eder. Oruç, doğrudan doğruya bana edilen (riya karışmayan) bir ibâdettir. Onun ecrini de doğrucan doğruya ben veririm. Hâlbuki diğer güzel amellerin hepsi on misli ile ödenir"

HADİS:

 

Talha ibnu Ubeydillah (şöyle demiştir): Bir A'râbî başının saçları dağınık hâlde Rasulullah sav’e geldi ve:

— Yâ Resulallah! Allah benim üzerime namazdan neyi farz kıldı, bana haber ver! dedi.

Resulullah:

— "Beş vakit namaz (farz etti), ancak senin kendiliğinden bir şey kılman olabilir" buyurdu.

O zât:

— Allah benim üzerime oruç tutmaktan neyi farz kıldı, bana haber ver! dedi.

Resulullah s.a.v:

— "Ramazân ayını farz kıldı, ancak senin kendiliğinden bir miktar oruç tutman olabilir" buyurdu.

O zât:

— Allah'ın benim üzerime zekâttan farz kıldığı şeyi bana haber ver! dedi.

Resulullah o zâta İslâm'ın ibâdet yollarını (zekâtı, miktârlarını, haccı ve hükümlerini) haber verdi. A'râbî:

— Sana (hakkı) ikram eden Allah'a yemîn ederim ki, ben kendiliğimden gönüllü hiçbir şeyi yapmam, Allah'ın benim üzerime farz kıldığı şeylerden de hiçbir şeyi eksik yapmam, dedi.

Bu sözü üzerine Resulullah (S):

"Eğer doğru söylediyse felah buldu"; yahut da: "Eğer doğru söylüyorsa cennete girdi" buyurdu. Buhari

 

DUA:

Allah’ım! Faydalı olmayan ilimden, makamına yükselmeyen amelden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

HZ ALİ RA:

Hamd, Allah'a ki övenler onu lâyıkıyla övemezler; nimetlerini sayıp dökenler, onları söyleyip bitiremezler; çalışıp çabalayanlar, hakkını edâ edemezler. Öyle bir ma'buddur ki derin düşünceler onu idrâk edemez; akıl-fikir, denizine dalanlar, zâtının künhüne eremez. Bir sınır yoktur ki sıfatını sınırlayabilsin; bir vasıf yaratılmamıştır ki zatına lâyık bulunsun. Yoktur ona sayılı bir an; yoktur onun için ertelenmiş bir zaman. Yaratılanları, kudretiyle o yaratmıştır; rüzgarları, rahmetiyle o estirmiştir; yarattığı yer yüzünü, kayalarla perçinlemiş, pekiştirmiştir.

 

ÜSTAD BEDİUZZAMAN:

Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük hayırlı işlerin çok zararlı engelleri olur. Şeytanlar o hizmetin hizmetçileriyle çok uğraşır. Bu engellere ve bu şeytanlara karşı, ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak sebeplerden; yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm'ın "(Yine de) Ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü gerçekten nefis, -Rabbimin kendisini esirgediği dışında- var gücüyle kötülüğü emredendir. Şüphesiz, benim Rabbim, bağışlayandır, esirgeyendir." (Yusuf Suresi, 53) demesiyle, nefsin emirlere itimat edilmez. Enaniyet ve nefsin emirleri sizi aldatmasın." sözüyle dikkat çekmiş olduğu gibi şeytan ihlası kazanmayı ve mutlak samimiyete ulaşmayı hedefleyen kimselerin düşmanıdır. Onları doğru yoldan saptırmak, nefislerindeki kötülükleri teşvik ederek, ihlastan uzaklaştırmak ister. İşte şeytanın bu kararlı gayretine karşılık müminin yapması gereken Hz. Yusuf'un ahlakını kendine örnek alarak nefsine itimat etmemek ve nefsin bu yöndeki teşviklerinden şiddetle kaçınmak olmalıdır.

 

NECİP FAZIL KISAKÜREK:

Gözler, ya merhamet ya da nefretin ışıldadığı bir kandildir

 

Ramazan Boyunca İzahını yapacağımız konular şunlardır:

ORUÇ............................................................................................................................

Tarifi, Teşrî Kılınması ve Sırları......................................................................................

Orucun Tarifi .................................................................................................................

Orucun Teşrî Kılınma Tarihi ...........................................................................................

Orucun Ramazan Ayında Teşrî Kılındığının Delili ...........................................................

Ramazan Orucunu Mazeretsiz Olarak Terkeden Kişinin Hükmü.......................................

Orucun Hikmetleri, Sırları ve Faydaları , .........................................................................

Ramazan Ayının Tesbit Edilmesi ....................................................................................

Orucun Vucûbiyetinin ve Sıhhatinin Şartları ....................................................................

Orucun Sıhhatinin Şartları...............................................................................................

Orucun Âdabı ve Mekruhları...........................................................................................

Orucun Mekruhları .........................................................................................................

Orucun Kazası, Fidye ve Kefaret .....................................................................................

Ramazan Orucunu Bozmanın Kefareti ve Kefareti Gerektiren Durumlar...........................

Kefaretin Vacib Olduğu Kişi ...........................................................................................

Tatavvu (Nafile) Oruç.....................................................................................................

Sünnet Olan Orucu Yanda Bırakmak ...............................................................................

Mekruh ve Haram Olan Oruç ..........................................................................................

Mekruh Olan Oruç..........................................................................................................

Oruç Tutmanın Haram Olduğu Günler

Sende Yorumla...