Yukarı

YALANLA YAŞANAN BİR HAYAT HÜSRANDIR (2)

YALANLA YAŞANAN BİR HAYAT HÜSRANDIR (2)
Bu içerik 150 kez okundu.

 

Tüm övgüler-tüm takdirler-tüm beğeniler Alemlerin sahibi, alemlerin besleyeni ve terbiye edip yetiştiricisi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam onun Resulü Muhammed sav’e,onun tertemiz ehli beytine, seçkin ashabına ve kıyamete kadar onun izinden şaşmadan yürüyenlerin üzerine olsun.

   Kıymetli Okurlar; Geçen yazımızda yalandan söz ediyorduk. Yalanın sakıncalarından ve toplumu fesada uğratan bir illet olduğundan söz ediyorduk. Efendimiz s.a.v’in ifadeleriyle anlatmaya devam ediyoruz.

Safvan b Süleym ra şöyle rivayet etmiştir. Peygamberimiz s.a.v’e -Ya Resulellah, mümin korkak olur mu? denildi evet olabilir buyurdu. Mü'min cimri olur mu? denildi, yine, evet olabilir buyurdu. Mümin yalancı olur mu? denildi, hayır olmaz” diye buyurdu.

Müminde asla olmaması gereken bir davranıştır yalan.

Yalan atan kişi bıraktığı pis kokudan dolayı melekler bile kendisine yanaşamıyor.

İbni Ömer'den. Efendimiz sav:” Kul yalan söylediği vakit, meydana getirdiği pis kokudan dolayı Melekler kendisinden bir mil(4 bin arşın yani 1609 mt.1.5 km fazla mesafe) uzaklaşır.” diye buyurmuştur. (Tirmizi).

Değerli Okurlar; Şaka bile olsa yalan söylenmeyecek.

Ebu Hureyre ra’den Efendimiz as: "Kul şaka ile de olsa yalanı, doğru bile olsa mücadele ve münakaşayı terk etmedikçe tam inanmış bir mü'min olamaz" diye buyurmaktadır. (Ahmet b Hanbel. Beyhaki.)

 Ve onun için de böylesi sorumluluğu büyük bir şeyi terk edenin,Allah katında ki mükafatı şudur;

Efendimiz s.a.v buyuruyor: "Ben şaka bile olsa, yalanı terk eden kimse için Cennetin ortasında bir köşke kefilim" diye buyuruyor efendimiz s.a.v. (E.Davud.Tirmizi.İ.Mace.Beyheki)

O açıdandır ki, Cehenneme taşıyan bir özellik taşıyor.

Yalandan sakınınız. (diyor yüce Peygamber)Çünkü yalan günahla beraberdir. Bu ikisi de cehennemdedir.”11.diye buyurmaktadır

Peygamber efendimiz as’e bir adam geldi ve: “Ya Resulellah! Cennet ameli nedir” dedi.   Peygamberimiz s.a.v:  “Doğruluktur, kul doğru sözlü olursa, iyi davranmış olur.İyi davranınca, iman etmiş olur. İman edince de cennete girer” buyurdu. Adam: “Ya Resulellah! Cehennem ameli nedir?” dedi. Resul-i Ekrem s.a.v:  “Yalancılıktır. Kul yalan söyleyince, günaha dalar. Günaha dalınca azgınlığı artar, nankörleşir. Nankör olunca da cehenneme girer.”13.diye buyurdu.

Yalan kişiyi Münafık olmaya iten bir özellik taşımaktadır.

Efendimiz as: “Münafığın alameti üçtür:1-Konuştuğu zaman yalan söyler,2-Söz verince sözünde durmaz,3-Anlaşma yaptığı zaman anlaşmaya riayet etmez.” buyurmaktadır  

Ceza şekli:

Efendimiz as: “Mirac’a çıkarıldığım gece iki adam gördüm. (buyuruyor) Bana gelip: “Gördüğün şu ağzının kenarı yırtılan adam çok yalancıdır. Bir yalan söylerdi, yalanı kendisinden dağılır, hatta ufukları kaplardı. (İşte) Kıyamete kadar ona böyle azap edilir”15. dediler.” Yalancının öldükten sonra, Kıyamete kadar göreceği azap şekli budur kıymetli okurlar.

Yalana Sadece üç yerde ruhsat vermiştir efendimiz as:

Ümmü Külsüm bint-i Ukbe ra’den. Kendisi Peygamber sav'e ilk beyat eden muhacir kadınlardandı, Peygamber sav'i şöyle buyururken işitti. “İnsanların arasını bulmak için, iyi ve hayır konuşan bir kimse (yalan söylese) yalancı sayılmaz.” buyurmaktadır

Ümmü Gülsüm ra: “Peygamber sav’in üç şeyden başka bir yerde insanların yalan söylemesine ruhsat verdiğini işitmedim. 1.si: Harp, 2.si: İnsanların arasını bulmak. 3.sü: Kocanın hanımına ve hanımın kocasına konuşmasıdır.”buyurdu. (Buhari. Müslim. E.Davud. Tirmizi). Sadece bu üç yerde.

    Helak olacağınızı bile bilseniz doğru olun diyor yüce peygamber sav.

"Doğruluğa yöneliniz. Doğrulukta helak olacağınızı görseniz de yine gerçek kurtuluş doğruluktadır." diye buyurmaktadır.

 Allah'ın ve peygamberinin bir müslüman olarak bizlere yalan konusundaki emir ve tavsiyeleriydi bunlar. Bizlerde bir müslüman olarak bu kadar çirkin ve kötü neticeleri olan yalandan uzak durmaya çalışalım. Doğrudan ve doğruluktan taviz vermeden bir hayatı idame ettirmeye çalışalım. Ve daima dosdoğru olalım.

    Mevlam doğrulardan eylesin. Doğrularla beraber yaşatsın. Daima doğruyu söyleyenlerden kılsın. Ve mevlam bizleri yalanı şiar edinenlerden uzak eylesin. AMİN

 

Etiketler:
Sende Yorumla...