YAPILANDIRANLAR DİKKAT: SON GÜN 30 KASIM
Yukarı

YAPILANDIRANLAR DİKKAT: SON GÜN 30 KASIM

YAPILANDIRANLAR DİKKAT: SON GÜN 30 KASIM
Bu içerik 215 kez okundu.

Yapılandırma kapsamında peşin ödeme ve ilk taksit ödeme süresi 30.11.2021 tarihinde sona eriyor. Yapılandırma Kanunu ile Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarına ilişkin, 2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait; Sigorta primleri, Genel sağlık sigortası primleri, İşsizlik sigortası primleri, İş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BAĞ-KUR (4/b) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri, 30.4.2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezaları, Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri, 5510/ Ek 5, Ek 6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler ile Sosyal Güvenlik Kurumunca Takip ve Tahsili Yapılan; Damga Vergisi, Eğitime Katkı Payı, Özel İşlem Vergisi gibi Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Kurum alacakları ile takip ve tahsili Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen alacaklar, yapılandırılma kapsamına alınmış olup 30.09.2021 tarihinde söz konusu yapılandırmanın başvuru süresi dolmuştu. Yapılandırmaya başvuran vatandaşlar için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile güncelleştirilerek yeniden hesaplanan prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’unun yukarıda belirtilen tarihe kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte mevzuatta belirtilen tarihe kadar peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90’ının silinmesi ve ilk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE'nin %50'sinin kanunda belirlenen tarihe kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’sinin silinmesi gibi büyük avantajlar getirilmişti.

Konu hakkında bilgisine başvurulan Sosyal Güvenlik İl Müdürü Alaettin Ökten, yukarıda verilen bilgileri paylaştıktan sonra söz konusu yapılandırma kapsamında peşin ödeme ve ilk taksit ödeme süresinin 30.11.2021 tarihinde dolacağını belirterek, çok büyük avantajlar sağlayan yapılandırma fırsatlarının kaybedilmemesi için ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. (Mahsum Cihangir)

Etiketler:
Sende Yorumla...