YAPILANDIRMA FIRSATINDA SON GÜNLER
Yukarı

YAPILANDIRMA FIRSATINDA SON GÜNLER

YAPILANDIRMA FIRSATINDA SON GÜNLER
Bu içerik 253 kez okundu.

Vatandaşların kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırma başvuruları sürüyor. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu çerçevesindeki borçlar için vatandaşların, 31 Ağustos'a kadar başvurması ve borcunun ilk taksitini de 1 Kasım'a kadar ödemesi gerekiyor.

Yapılandırma kapsamında vatandaşın borçlarından faizden taksite birçok avantaj ile kurtulmasına olanak tanıyan düzenlemeyle ilgili belirlenen başvuru süresi tükeniyor.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMAYA GİRİYOR?

Sosyal Günevlik Kurumu Batman İl Müdürü Alaeddin Ökten, yapılandırma çerçevesinde değerlendirilen birçok borç kalemi olduğunu belirterek şu şekilde sıralandı: "5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, (Ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan 5510 sayılı Kanunun 4-1/a bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran işyerleri için 2021 yılı Mart ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi), 7326 sayılı Kanuna göre, yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (5510 sayılı Kanunun Geçici 16 ncı maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dâhil) ile topluluk sigortası primi, İlgili Kanunları gereğince Kurumumuzca takip edilmekte olan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 30.04.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvurulduğu hâlde, ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar işverene tebliğ edilmiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, 30.04.2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 09.06.2021 tarihinden önce kesinleşen idari para cezaları, 30.04.2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 31.08.2021 tarihine kadar yapılandırmaya başvuruda bulunmak kaydıyla 01.11.2021 tarihine kadar tahakkuk eden idari para cezaları, Bu Kanun kapsamına giren ve 09.06.2021 tarihinden önce asılları ödenen alacakların ödenmemiş olan fer’ileri, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6’ ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi, 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan ve 09.06.2021 tarihi itibarıyla daha önceki ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler, Yapılandırmaya başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki aktif muhtar sigortalılarımızın, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki diğer statülerindeki prim borçları ile 09.06.2021 tarihi itibarıyla daha önceki ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler, Tarımsal kesinti sorumlularının tevkifat borçları, Bu Kanunun yayım tarihi olan 09.06.2021 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; Kurum tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 sayılı Kanunun, 1479 sayılı Kanunun, 2925 sayılı Kanununun, 2926 sayılı Kanunun, 5434 sayılı Kanunun ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken iş göremezlik ödeneği, gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ve kanuni faizleri, Bu Kanunun yayım tarihi olan 09.06.2021 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ve kanuni faizleri, 5510 sayılı Kanunun 60/g bendi kapsamında ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri, ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yeniden yapılandırılması mümkün olan Kurum alacaklarını oluşturmaktadır. Borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirmiş veya 7256 sayılı yapılandırma Kanununa başvurmuş bozma koşulu oluşmamış ve hala taksitlerini ödemekte olanlar da kalan borçlarını yapılandırabileceklerdir.

Etiketler:
Sende Yorumla...