YAPILANDIRMA SİGORTALI VE İŞVERENE NE GİBİ FAYDALAR SAĞLAMAKTADIR?
Yukarı

YAPILANDIRMA SİGORTALI VE İŞVERENE NE GİBİ FAYDALAR SAĞLAMAKTADIR?

YAPILANDIRMA SİGORTALI VE İŞVERENE NE GİBİ FAYDALAR SAĞLAMAKTADIR?
Bu içerik 289 kez okundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Batman İl Müdürü Alaeddin Ökten, Sosyal Güvenlik alacaklarının yapılandırılması sigortalı ve işverenlere ne gibi faydalar sağladığı konusunda bilgi verdi. Ökten konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Bilindiği üzere, 03.06.2021 tarihli ve 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yapılandırma kapsamında, Gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE uygulanacaktır. Yeni hesaplanacak tutar 01.11.2021 tarihine kadar peşin ödenirse yeni hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 31.12.2021 tarihine kadar ödenirse de % 50’si silinecektir. Taksitler halinde ödenirse kanundaki katsayılar uygulanacaktır. Taksitle ödemenin tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi şartıyla; borcu yoktur yazısı alınabilecektir. 30.04.2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 09.06.2021 tarihinden önce kesinleşmiş idari para cezaları ile 30.4.2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 31.08.2021 tarihine kadar yapılandırmaya başvuruda bulunmak kaydıyla 01.11.2021 tarihine kadar tahakkuk eden idari para cezalarının yarısı silinerek, kalan yarısı ile beraber gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılacaktır. Asılları ödenmiş alacakların, fer’ ilerinin %40’ının ödenmesi halinde kalan %60’ı silinecektir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılandırma bozma koşuluna girmediği sürece yapılandırma dışındaki borçların ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabilecektir. Kanunun 60/1-g maddesi kapsamında genel sağlık sigortası prim borcu olan kişilerin 31.12.2021 tarihine kadar prim borç asıllarını ödemeleri halinde bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir. Söz konusu yapılandırma avantajlarından yararlanmak için 31.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunulması ve ilk taksitin en son 01.11.2021 tarihine kadar ödenmesi zorunlu olup belirtilen tarihe kadar başvuru yapılması ve süresinde başvuranların da belirtilen tarihe kadar ilk taksiti ödemeleri gerekmektedir."

Etiketler:
Sende Yorumla...