HUSUMET İÇİNDE DEĞİLİZ
Yukarı

HUSUMET İÇİNDE DEĞİLİZ

HUSUMET İÇİNDE DEĞİLİZ
Bu içerik 708 kez okundu.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Batman Şube başkanlığının önceki gün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürünün sendika üyelerine yönelik mobbing iddialarının arkasında durarak, kimseyle husumet içinde olmadıklarını ve yapılan cevap açıklamasının idareci vasfıyla bağdaşmadığını görünür kılmak için iddiaları tekrarladıklarını bildirdiler.   SES Batman Şube Yönetim Kurulu adına basın açıklaması yapan SES Batman Şube Başkanı Deniz Topkan şu ifadelere yer verdi. Bu gün bizleri bu açıklama ya zorunlu kılan idareci vasfıyla bağdaşmayan bu tür yaklaşımları görünür kılmak ve liyakatin bir idareci için ne kadar önemli olduğunu ifade etmektir. Önceki açıklamamız da ifade ettiğimiz yaklaşımları daha somut olarak belirtmek istiyorum;. Dost, Ahbap ilişkileri üzerinden dosyalara müdahale girişimlerine karşı çıkan üyelerimize açılan haksız soruşturma neticesinde İl Müdürlüğü tarafından verilen disiplin cezası Batman İdare Mahkemesi tarafından 27.12.2019 tarih, 2019/927 esas, 2019/1017 karar nosu ile iptal edilmiş olup; Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinin 5.İdari Dava Dairesi tarafından da 03.03.2020 tarih ve 2020/403 esas nolu karar ile cezanın iptali kararı onanmıştır. Mahkeme kararını isteyen basınımıza iletebiliriz. 2019 Eylül ve ekim aylarında müdürlüğümüze bağlı kurumlarda 4A kadrosunda görev yapan personelin iş verimini arttırma iddiası ile rotasyona tabi tutulması ve yeri değiştirilen 17 personelden 15’inin SES üyesi olması 657 nolu Devlet Memurları Kanunun 10. Maddesinde belirtilen hakkaniyet ve eşitlik ilkesine aykırıdır. Sendikamızın üyesi olan bu 15 personelin içerisinde süt emziren anne ve engelli personelin özel durumları gözetilmeden yerleri değiştirilmiştir. Sendika olarak Vefa Destek Grubunun çalışmalarına kesinlikle karşı olmadığımız gibi ilimizde birçok gönüllü faaliyette bulunduğumuzda bilinmektedir. Pandemi sürecinde en önemli risk gurubu olan 65 yaş üstü bireylere hizmet götürülürken; hizmet sunucusuna Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının önerilerini dikkate almadan üyelerimiz tarafından yazılı olarak talep edilen kişisel koruyucu donanım  'Siperlik, Koruyucu önlük, N95 maskesi ve Dezenfektan'sağlamadan hem personelin hem hizmet götürülen bireylerin hayatları tehlikeye atmıştır. Üyelerimiz mevcut risklerin ortadan kaldırılması ve gerekli önlemlerin alınmasını için yazılı olarak talep bulunmuş buna karşılık haklarında il müdürlüğü tarafından yasal olmayan yöntemlerle tutanaklar tutulmuş, soruşturma açılmış ve 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verilmiştir. Konu ile alakalı belgeler AÇSH Müdürlüğünün kayıtlarında mevcuttur. Her ne kadar Bilgilendirme ve Rehberlik toplantıları yapıldığı iddia edilmiş olsa da, üyemiz olan personellere yönelik herhangi bir resmi toplantı ve bilgilendirme yapılmadığı, toplantıya ait belgelerin var olmadığı, varsa kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz.Bahse konu yukarı da bahsettiğimiz örnekler bile başlı başına mobbing olduğu aşikârdır. AÇSH il müdürü tarafından söylediklerimizi yalanlama çabası kendini kurtarma refleksidir.Bir kez daha ifade ediyoruz ki; gerçekliği var olmayan iddialarda bulunmak bu güne kadar yaptığımız şey olmadığı gibi ahlaken de doğru bulmayız. İl Müdürü Ümit Çiçek, haksız, hukuksuz ve Mobbing uygulamalarını Cumhurbaşkanlığı ve içişleri bakanlığına yaranma kılıfına büründürerek kamufle etmeye çalışmak yerine, görevi layıkıyla yapabilecek birine bırakmalıdır.Batman gibi her açıdan avantajlı AÇSH il müdürlüğüne bu liyakate sahip bir müdürün atanmasını talebini yeniliyoruz. Haksız ve hukuksuz yönetimin devamı durumunda yapılanlara Sendika olarak boyun eğmeden demokratik tepkimizi göstereceğimizi ve hukuksal olarak süreci devam ettireceğimizi kamuoyuna duyururuz. "

Etiketler:
Sende Yorumla...