Yukarı

SAĞLIKÇILAR, ŞİDDET YASASINA TEPKİLİ

SAĞLIKÇILAR, ŞİDDET YASASINA TEPKİLİ
Bu içerik 142 kez okundu.

Tabip Odası ve Ses Şubesi, Sağlıkta Şiddet Yasasına tepki amacıyla ortak basın açıklaması düzenledi. Bölge Hastanesi Bahçesinde düzenlenen açıklamada “Hekimlere ve sağlık çalışanlarına emekçilerine saldırı bu kez  'Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' ile Hükümet’ten geldi. AKP'li milletvekilleri tarafından 30 Ekim 2018 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan Sağlık Torba Kanun Teklifi kamuoyuna "sağlıkta şiddet yasası" şeklinde lanse edilerek kamuoyu yanıltılmaktadır. Bu teklif sağlıkta şiddeti önlemeye dönük bir teklif değildir; Bilindiği üzere sağlıkta şiddet önemli gündemlerimizdendir. TTB ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) olmak üzere sağlık meslek ve emek örgütlerinin sağlıkta şiddetin önlenmesi amacı ile geliştirdiğimiz bir dizi değerlendirme ve öneri mevcuttur. Sağlık alanında örgütlü kesimlerin görüş ve önerisi alınmadan, sağlık özel sektörünün ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmaya çalışılan bir Kanun ile karşı karşıyayız. Torba kanunlarda sıkça yaşadığımızın aynısı olarak birçok hususta düzenleme yapılmaktadır; ihraç edilen ve güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek ataması yapılmayan hekim ve diş hekimlerine özel sektörde çalışmayı yasaklayarak tam bir medeni ölü hali dayatmak kanundaki düzenlemelerden biridir. 05.11.2018 tarihinde komisyonda olacak olan ve sağlık emekçilerinin taleplerinin karşılanması bir yana; yakıcı mağduriyetler yaratan, sağlıkta şiddet konusunda işe yarar somut hiçbir adım atmayan, 'KHK ve Güvenlik Soruşturması' gerekçesiyle binlerce hekimi işsizliğe mahkûm edecek olan, haktan, hukuktan, en temel vatandaşlık haklarından uzak, bütünüyle kötü niyetli bir kanun teklifi ile karşı karşıya kalmış durumdayız." denildi.

SAĞLIKTA ŞİDDETE CİDDİ ADIM ATILMALI

Sağlık ortamındaki şiddet nedeniyle saldırıya uğrayacak her hekimin, her sağlık çalışanının sorumlusu sağlıkta şiddet karşısında ciddi hiçbir adım atmayan AK Parti hükümetinin olacağı belirtilen açıklamanın devamında şöyle denildi.

"Batman Tabip Odası ve SES Batman Şubesi olarak merkezi örgütlerimizle birlikte; buradan açıklıkla ifade etmek istiyoruz ki; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın meslektaşımız Fikret Hacıosman’ın İstanbul’da öldürülmesi sonrasında sarf ettiği; 'Sağlıkta şiddeti caydıracak ve suçluların en ağır cezaya çarptırılmalarını temin edecek düzenleme' sözleri ile Meclise sunulan taslak arasında en ufak bir irtibat söz konusu değildir. Sağlık ortamındaki şiddet nedeniyle saldırıya uğrayacak her hekimin, her sağlık çalışanının sorumlusu içi boş bir taslakla 'şiddet yasası çıkarıyoruz' yaygarası yapan ve sağlıkta şiddet karşısında ciddi hiçbir adım atmayan AKP hükümeti olacaktır.  Bin bir emekle kazanılmış hekimliğin, ihtisasın, üst ihtisasın, hiçbir hukuksal sürece tabi kılınmadan, kimlerin hangi kriterlerle karar verdiği anlaşılmayan 'KHK ve Güvenlik Soruşturmaları' ile hekimlerin elinden alınmasının yasal kılıfı olan bu kanun maddesini TBMM’ye getiren AKP hükümeti, Anayasa’da tanımlanmış en temel haklara, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, hepsinden önemlisi bir arada yaşama prensiplerine aykırı, Binlerce hekimin işsizliğinin ve açlığa mahkûm edilmesinin, hastaların bu hekimlerden mahrum kalmasının sorumlusu olacaktır."

Etiketler:
Sende Yorumla...