Yukarı

SASON'DA ATAK TOPLANTISI YAPILDI

SASON'DA ATAK TOPLANTISI YAPILDI
Bu içerik 115 kez okundu.

Sason ilçesinde Kaymakam Abdullah Özadalı başkanlığında Aylık Takip ve Koordinasyon Toplantısı (ATAK)'nın ilki gerçekleştirildi

Kaymakam Özadalı başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanlarının katılımı ile yapılan aylık takip ve Koordinasyon Toplantısı (ATAK)’nda Alınan Kararlar şöyle sıralandı.

 "Yapılan iş ve işlemlerde kurumlar arası bilgi akışının paylaşımımın ve diyalogun etkin sağlanması, aksaklık yaşanması durumunda aksaklığı ilişkin konu hakkında Kaymakamlık Makamının ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi, Günlü yazılar ve Kaymakamlık Makamınca kurum ve kuruluşlara gönderilen yazılara ilişkin cevabi yazıların hızlı bir biçimde ve ikinci bir yazışmaya mahal verilmeksizin cevaplandırılmasının sağlanması, Kaymakamlık Makamınca istenilen bilgilerin tutarlı, doğru ve yeterli düzeyde hazırlanması ve kurumlara ilişkin mevcut bilgi ve istatistiklerin sürekli güncellenmesi, Personellerin mesaiye riayet etmesi sağlanacak bu yönde mesai takip formlarının her kurum tarafından tutulması ve takibinin daire amirince bizzat yapılması, vatandaşa karşı kibar olacak, sunduğu hizmetle alakalı her türlü mevzuat ve uygulama usullerinden haberdar olması sağlanacak (hizmet içi eğitim, seminer vs). Yine personelin vatandaşı ikna edici cevaplar vermesi ve başından savmak için yanlış kişi ve kurumlara yönlendirilmemesi takip edilecektir. Vatandaşlardan gelen her türlü başvuru ve talepler mutlaka yazılı olarak alınması ve cevap da mutlaka yazılı veya postayla yapılması, hiçbir suretle boşluk bırakılmaması,Tüm kurumlar, daireleri ve hizmetleri ile ilgili brifing, rapor ve istatistikleri güncel tutulmasının sağlanması, Yapılacak olan yazışmalar 02/02/2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Yönetmelik  hükümlerine uyulması, yazışmanın konusu ve mahiyetine göre yasal mevzuatlara atıfta bulunulması ve yasal dayanakların yazılması, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının cevabi yazılarının geç gelmemesi için gerekli tedbirlerin alınması yazılara kesinlikle yazılı olarak cevap verilmesi, sözlü olarak bilgi verilmemesi.Verilen emir ve talimatların kamu yararı gözetilerek gecikmeksizin, zamanında ve amacına uygun olarak yerine getirilmesi,  Hizmetlerin aksamadan, süratle yürütülebilmesi açısından kamu kurum ve kuruluşları arasında uyum ve koordinasyonun sağlanması, saygı ve nezaket kurallarına riayet edilmesi, vatandaşa yönelik hizmetlerde insan haklarına riayet edilerek güler yüzlü, hızlı ve şeffaf hareket edilmesi,Kamu hizmetlerinde koordinasyon gerektiren konularda kurum müdürleri gerekirse iş takiplerini gerekirse iş takiplerini elden yapılması, Şehit yakını ve gazilerin kamu kurum ve kuruluşlarındaki işleri ile ilgili her türlü talep ve sorunların çözümü noktasında yardımcı olunması,Devlet dairelerinin temizliğe ve intizamına azami gayret gözetilerek dairelerin temizliği günlük olanak yapılması"

Etiketler:
Sende Yorumla...